Booking af Sentrum's lokaler
Booking af lokalerne i Sentrum, skal ske via www.aktivikastbrande.dk
Kontakt bestyrelsen hvis du ønsker at booke Sentrum og ikke har mulighed for at gøre det via www.aktivikastbrande.dk

Du kan se de allerede bookede tider via menuen i venstre side.

 Lejepriser pr. 01.01.2017:
 Hallen (hel dag)  2.000kr.
 Hallen (timebasis)  600kr. for min. 2 timer. Efterflg. timer á 300 kr.
 Køkken  500kr.
 Mødelokale 1 (ved køkken)  500kr.
 Mødelokale 2  500kr.
 Mødelokale 3  500kr.
 Gymnastiksal  500kr.
 Klublokale og køkken i kælder  800kr.
 Ved leje af hal: Service pr. kuvert  15kr.
 Ved leje af hal: Bordopstilling – pr. stol  10kr.