Generalforsamling
og årsmøder i Isenvad

Mandag den 27. februar 2017 kl.19.00
i SENTRUM´s mødelokaler

IOB : Generalforsamling kl.19.00
Dagsorden iflg. vedtægter
Info. hos formand Lars Mikkelsen
Mobil 2216 9624

Isenvad Lokalråd: Årsmøde kl.19.30
Dagsorden iflg. vedtægter
Info. hos formand Kristian Markvardt
Mobil 2931 0946

Sentrum:
Årsmøde og orienteringsmøde kl.19.45
Dagsorden iflg. vedtægter, herunder nye
projekter og økonomi
Info. hos formand Bent Bækgård.
Mobil 2265 2167

Tid til debat
Nye visioner for Isenvad
Kaffebord under debatten

 10.000 fra Den Jyske Sparekasses fond

2016.06.06-Sentrum-DJS

 

Fotograf: Oliver Birk Wisholm

Sentrum i Isenvad modtog den 6. juni 2016 fondsmidler på kr. 10.000 fra Den Jyske Sparekasses fond, øremærket til projektor anlæg til glæde og gavn for de mange brugere af Sentrum.

Gavechecken, som blev overrakt af områdedirektør Christian Flensborg fra Den jyske Sparekasse i Ikast, blev på Sentrum’s vegne modtaget af Bent Bækgaard, som er tov-holder på projektet

Faciliteterne samler hele byens skole- og foreningsliv i et stort fællesskab omkring Sentrum.Nyheder fra Facebook: